sl_s2.png

校友會組織介紹

台灣國立雲林科技大學校友會第三屆理監事

理事長

理事長:蔡慶祥

學歷:國立雲林科技大學 營建工程系碩士班

  現任:御境保全股份有限公司董事長

 

常務理事

劉松癸校友   陳重光校友

 

常務監事

陳思聰校友

 

理事

劉瑞豐校友       邱奕誠校友         洪大勝校友          張金條校友

廖深利校友        邱森輝校友        林翊生校友        王俊富校友

許正欣校友 楊晰勛校友        蘇慶龍校友         許宇甄校友

 

監事

林碧祿校友 林素珍校友 廖妙英校友 許煒熙校友

 

名譽理事長

理事長:廖紫岑

學歷:國立雲林科技大學 財務金融系碩士

現任:台灣數位光訊科技、賽那美休閒集團董事長