sl_s1.png

校友會組織介紹

台灣國立雲林科技大學校友會第四屆理監事(1071211更新)

理事長

理事長:蔡慶祥

學歷:國立雲林科技大學 營建工程系碩士班

  現任:御境保全股份有限公司董事長

 

常務理事

劉松癸校友   林素鉁校友

 

常務監事

陳思聰校友

 

理事

劉瑞豐校友       洪大勝校友         林萬宗校友          邱奕誠校友

林碧祿校友       張金條校友        賴玉莉校友        李仁祥校友

林翊生校友 楊晰勛校友        蘇慶龍校友         許宇甄校友

 

監事

許正欣校友 王俊富校友 盧秉成校友 許煒熙校友

 

名譽理事長

理事長:廖紫岑

學歷:國立雲林科技大學 財務金融系碩士

現任:台灣數位光訊科技、賽那美休閒集團董事長